Cursos d'entrenadors i tècnics esportius de la Comunitat Valenciana

logoTextoFormacionDeportiva
Tècnics esportius de la Comunitat Valenciana
Guia sobre les ensenyances esportives oficials
 
logo_gva_horiz_color_2015_adaptado_web
 
Ensenyances esportives

01. Índex

 

A continuació tens un índex de tota la informació que explica la normativa que regula les Ensenyances Esportives.

01. Índex

Índex. Esta pàgina, amb la visió general dels continguts.

02. Introducció
03. Estructura i organització

Ordenació de les ensenyances i Titulacions. Grau Mitjà i Grau Superior.


Estructura dels cicles. Blocs que componen cada cicle.


Càrrega lectiva. Duració mínima de cada cicle.

04. Requisits d'accés

Requisits. Requisits per cada nivell. Col·lectius exempts. Requisits acadèmics.


Titulació equivalent. Titulació equivalent a l'efecte dels requisits acadèmics.


Accés sense titulació acadèmica. Normativa vigent. Convocatòria anual. Última convocatòria.


Proves específiques. Per cada modalitat que ho requerix.

07. Continuació d'estudis

Continuació d'estudis. Estudis amb accés segons cada titulació.

06. Homologacions